TRGOVINSKI PROSTORI

Trgovski prostori se nahajajo na Obrtni ulici v Murski Soboti, na severni vpadnici, s frekvenco 12.000 vozil na dan, v kompleksu trgovskega centra BTC in drugega trgovskega centra.


V trgovskem kompleksu razpolagamo s poslovnimi, trgovskimi in skladiščnimi površinami v velikosti 6500 m².

 

V najem nudimo poslovne prostore različnih velikosti (20 m²–650 m²).


Skupna površina obsega 1000 m² sodobnih poslovnih prostorov s parkiriščem in ostalo potrebno infrastrukturo.